Aktivace vzpřimovacího programu

Comments
 • Jde o přirozený pohybový program vyvolaný správným nastavením opor našeho těla.
 • Receptory na správně nastavených oporách přenášejí nervovými spoji do mozku signál, který následně spustí vzpřimovací program v celém našem těle.
 • Tím se vyvolá vzpřímení páteře po celé její délce

 

Jak vyvolat vzpřimovací program?

 1. Úmyslem neboli myšlenkou na pohyb samotný společně s
  1. Nastavením aktivního chodidla (aktivního úchopu) na obou nohách
  2. Nastavením aktivní ruky (aktivního úchopu) na obou rukách

 

Jak vyvolat kročný program?

 1. Úmyslem neboli myšlenkou na pohyb samotný společně s
  1. Nastavením aktivního chodidla (aktivního úchopu) na jedné noze
  2. Nastavením aktivní ruky (aktivního úchopu) na jedné ruce

 

 

Jaké změny mohu pozorovat na svém těle při zapojení vzpřimovacího programu a kročného programu?

 1. Zpevnění celého těla
 2. Pohyb páteře a svalů v oblasti páteře směrem vzhůru
 3. Zlepšení procesu dýchání
 4. Pozorování přenosu váhy uvnitř vašeho těla
 5. Křížové zapojení svalových řetězců