Šrí Ramana Maharši

Šrí Ramana Maharši vede své žáky metodou sebedotazování ke zdroji myšlenek. Jedná se o velmi rychlou jógovou cestu, která Vás dovede ke ztotožnení s Universální jednotou v činu i mysli.  Jeho výroky a učení se pokuste procítít svým vnitřním srdcem, Uskutečnění na sebe nenechá dlouho čekat.

Můj oblíbený úryvek z knihy nazvané Učení

Žák: Jak uklidnit a utišit svou vzpouzející se mysl?

Učitel: Snažte se poznat její zdroj, aby mohla zmizet, nebo se odevzdejte, aby mohl být smetena. Sebeodevzdání je totéž co sebepoznání, a obé v sobě nezbytně zahrnuje sebeovládání. Ego se podrobí jen tehdy, když uzná vyšší sílu.

Komentáře jsou vypnuty.