Vciťování ticha

 Je založeno na uvědomění si přítomného okamžiku, ticha a klidu za svými myšlenkami. Stanu se pozorovatelem ticha, nikoliv svých myšlenek. Následuji ticho a klid do svého nitra, myšlenky nechám myšlenkám, ať si dělají, co chtějí. Teď je právě ten okamžik, kdy se soustředím jen a jen na klid za myšlenkami. Cvičení spojuji s cvičením rozhodného přístupu a ztotožňování se s Universální jednotou. Pomáhá mi to rychleji najít cestu do nitra svého klidu a déle v ní setrvat. Toto cvičení praktikuji prakticky po celý den, kdykoliv se v myšlenkách zastavím a zaměřím svou pozornost do svého nitra.

Komentáře jsou vypnuty.