Hledání

Ať praví kdo chce co chce. Kdo jsem já, kdo jsi ty, co je svět? Pouhá fikce? Komu se dávám za oběť? Není nic čeho bych se mohl chytit, ač vzdálená je moje mysl. Nepřicházíš!  Ne tak často, jak by mělo smysl. Ne tak často, jak toužil  bych tě mít.…

Pokračovat ve čtení